מצוינות - חדשנות - מענה אישי

קפה, מאפה ומענה

קפה, מאפה ומענה
אחת לשבוע ,על פי הזמנת מנהלת בית הספר, יגיעו תלמידים מכלל הכיתות לשיחה סביב שולחן עגול עם מנהלת בית הספר.כל פגישה תכלול בין 8-10 תלמידים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת