מצוינות - חדשנות - מענה אישי

תלמידי בית הספר, הורים, מורים ומחנכים יקרים

 

בית הספר שלנו בו אנו זוכים לעבוד וללמוד, מאפשר לכל תלמיד ותלמידה ללמוד ולהתחנך מכיתה ז' ועד כיתה יב', מתוך אמונה ביכולותיהם ובפוטנציאל הגלום בכל אחד מהם.

במרכז  העשייה החינוכית שלנו נמצא ערך שיוויון ההזדמנויות לכל תלמיד באשר הוא אדם.

תיכון יגאל אלון שואף להיות בית חם ומחנך, המאפשר פגישה ודיאלוג בין מורים  ותלמידים ויוצר תשתית  לחברה שבמרכזה עומדים ההשכלה, תרבות וצדק חברתי החתירה לערכים הללו צוות מורות ומורים מסורים, העושים מלאכתם באהבה ורואים בחינוך ייעוד ושליחות.

אנו שואפים ליצור בבית הספר סביבה לימודית בטוחה ומוגנת, סביבה לימודית המושתת על חדשנות פדגוגית וטכנולוגית ברמה הגבוהה ביותר, חינוך לערכים ומענה  הולם לדרכיו שלכל תלמיד ותלמידה.  אנו מאמינים שסביבה כזו מהווה תנאי הכרחי להצטיינות בתחומים לימודיים וחברתיים כאחד. אנו מאמינים שסביבה כזו היא מרכיב חיוני  בגדילה ובהתפתחות התלמיד לקראת היותו בוגר עצמאי בעתיד.

אני מאמינה כי לתהליך הלימודי ולמעשה החינוכי שותפים כל בני המשפחה, קרי, הורים מורים ותלמידים  בטוחני כי שותפות זאת תשגשג ותפרח למען הצלחת תלמידי בית הספר וזאת תוך קיום ויצירת שיח מכבד, פתוח ואחראי. שיח אשר יוביל להצטיינות ומצויינות.

ברצוני לברך את התלמידים ובני משפחותיהם המורים וצוות העובדים בשנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת.

אורנה פרבר

מנהלת ביה"ס השש שנתי

ע"ש "יגאל אלון"

הגדרות כלליות כניסה למערכת